Zarząd Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
serdecznie zaprasza Koleżanki i Kolegów
do wzięcia udziału w dyżurach doradców podatkowych

Uprzejmie przypominamy, iż Zarząd Pomorskiego Oddziału KIDP nawiązał współpracę z Gminą Miasta Gdańska i Gminą Miasta Gdyni, w ramach których doradcy podatkowi będą pełnili stałe dyżury eksperckie. Podczas dyżurów udzielane są nieodpłatne porady osobom planującym założenie działalności gospodarczej dotyczące min. wyboru najkorzystniejszej formy opodatkowania, wskazaniu konsekwencji podatkowych zawieranych umów oraz wielu innych zagadnień, które pojawiają się przy zakładaniu firmy 

W ramach współpracy z Gminą Miasta Gdańska akcja prowadzona jest pod hasłem: „ Biznes w Gdańsku - bezpłatne doradztwo podatkowe na start". Akcja ta została rozpropagowana zarówno na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/biznes-w-gdansku-bezplatne-doradztwo-podatkowe-na-start,a,122972  , profilach  społecznościowych, a także poprzez emisje spotów informacyjnych w Radio Gdańsk i Radio RMF MAXXX. W pierwszym dniu jej trwania udzielono przyszłym przedsiębiorcom kilkunastu porad, co świadczy o rosnącym zapotrzebowaniu na tego typu porady.

Przez tego rodzaju akcje chcemy podnieść świadomość podatników, a jednocześnie pokazać zalety nawiązania współpracy z doradcą podatkowym. Mamy nadzieję, że takie przedsięwzięcia zwiększą rozpoznawalność naszego zawodu oraz pomogą budować jego pozytywny wizerunek wśród społeczeństwa, dlatego też kolejny raz zwracam się do Koleżanek i Kolegów o wsparcie niniejszej inicjatywy poprzez zgłoszenie swojej gotowości pełnienia dyżurów w dogodnej dla Państwa lokalizacji.  

ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk
W każdą środę miesiąca w godz.  09:00 – 12:00.

ul.10 Lutego 24, 81-001 Gdynia
W każdy pierwszy i ostatni wtorek miesiąca w godz. 10:00 -13:00

Razem wzmacniajmy wizerunek doradcy podatkowego w regionie pomorskim.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Lech Feder 
Przewodniczący Zarządu PO KIDP

DATA PUBLIKACJI: 2019-07-04 + pozostałe aktualności