Aktualność: Szkolenie online 26 marca 2021 rok

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

Zarząd Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
serdecznie zaprasza Koleżanki i Kolegów
na szkolenie online


Termin szkolenia: 26 marca 2021 r. (piątek), 09:00 – 15:00

Tematyka szkolenia: „MDR - raportowanie schematów podatkowych w praktyce”


Prelegent: dr Andrzej Dmowski - Doktor nauk prawnych, Adwokat, Doradca Podatkowy, Doradca Restrukturyzacyjny, Biegły Rewident w Irlandii, Biegły ds. Wykrywania Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych, Międzynarodowy Audytor Wewnętrzny, Biegły sądowy z zakresu finansów, Biegły sądowy z zakresu wyceny podmiotów gospodarczych, uprawniony do wykonywania czynności brokerskich, certyfikowany księgowy, absolwent University of Cambridge - British Centre for English and European Legal Studies - Faculty of Law and Administration, absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (SGH) na Podyplomowych Studiach Cen Transferowych, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim (UW), Wydział Prawa i Administracji, Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego, wykładowca na kursach dla samorządów zawodowych: Krajowej Izby Doradców Podatkowych (KIDP), Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (PIBR), Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP). Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach interdyscyplinarnych z zakresu prawa podatkowego, bilansowego oraz gospodarczego. Kluczowe zakresy specjalizacji: krajowe i międzynarodowe działania restrukturyzacyjne, aspekty podatkowe i bilansowe transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, planowanie finansowe i podatkowe w grupach kapitałowych, transakcje fuzji i przejęć, opodatkowanie transakcji na instrumentach finansowych pierwotnych i pochodnych, zagadnienia w podatkach bezpośrednich.


Opłata za szkolenie od osoby:


•    Opłata za udział w szkoleniu online doradcy podatkowego nieposiadającego zaległości w opłacaniu składek członkowskich wynosi 95,00 zł brutto.
•    Opłata za udział w szkoleniu online pracownika doradcy podatkowego nieposiadającego zaległości w opłacaniu składek członkowskich wynosi 145,00 zł brutto.
•    Opłata za udział w szkoleniu online doradcy podatkowego posiadającego zaległości w opłacaniu składek członkowskich wynosi 190,00 zł brutto.
•    Opłata za udział w szkoleniu online pracownika doradcy podatkowego posiadającego zaległości w opłacaniu składek członkowskich wynosi 290,00 zł brutto.


Szkolenie odbywać się będzie z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. W dniu 25 marca 2021 r. osoby, które zgłoszą się na szkolenie przez panel m-Doradca otrzymają na adres e-mailowy wskazany w zgłoszeniu link umożliwiający udział w szkoleniu.


Doradcy podatkowemu biorącemu udział w powyższym szkoleniu przysługuje 6 punktów.


Zgłoszenia na szkolenie wyłącznie przez panel mDoradca do dnia 24 marca 2021 r.
https://mdoradca.krdp.pl


Wpłaty prosimy dokonywać przelewem na konto Pomorskiego Oddziału KIDP:
mBank 86 1140 1124 0000 4004 3000 1020

Na przelewie prosimy podać imię, nazwisko uczestnika, nr wpisu i datę szkolenia.Z koleżeńskim pozdrowieniem
Lech Feder
Przewodniczący Zarządu
Pomorskiego Oddziału KIDP

DATA PUBLIKACJI: 2021-04-14 + pozostałe aktualności
Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (58) 321 72 81, (58) 321 72 80
Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Szymanowskiego 2 lok. 5.09
80-280 Gdańsk

tel. (58) 321 72 81, (58) 321 72 80
fax. (58) 321 72 80

x
x