Aktualność: Szkolenie Online - 6 listopada 2020 r.

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE 

Zarząd Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
serdecznie zaprasza Koleżanki i Kolegów 
na szkolenie online

Termin szkolenia: 06 listopada 2020 r. (piątek), godzina 09:30 – 15:00

Tematyka szkolenia: „Wybrane zagadnienia dotyczące rozliczeń podatkowych (w tym rozliczenia otrzymanych dofinansowań)".

W trakcie szkolenia omówione zostaną m.in.:

  • • Rozliczenia samochodów osobowych w świetle aktualnego orzecznictwa i interpretacji;
  • • Wystawianie faktur do paragonów;
  • • Rozliczanie dofinansowań otrzymywanych w związku z epidemią COVID-19 (tzw. Tarcza 1- 4) w świetle objaśnień Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2020r.;
  • • Aktualne ważne orzeczenia dot. rozliczania podatku VAT.

Prelegent: dr Krzysztof Biernacki - absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (Uniwersytetu Ekonomicznego) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktor nauk ekonomicznych oraz magister prawa. Doradca podatkowy. Specjalizuję się w transakcjach przekształceń przedsiębiorstw, w tym restrukturyzacji firm, sukcesji przedsiębiorstw rodzinnych oraz rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi. Autor licznych publikacji z zakresu opodatkowania oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw w czasopismach ogólnopolskich oraz specjalistycznych. Wykładowca oraz trener na seminariach i warsztatach poświęconych zagadnieniom prawa podatkowego i zarządzania finansami przedsiębiorstw.

Opłata za szkolenie od osoby: 
Opłata za udział w szkoleniu online doradcy podatkowego nieposiadającego zaległości w opłacaniu składek członkowskich wynosi 95,00 zł brutto.
Opłata za udział w szkoleniu online pracownika doradcy podatkowego nieposiadającego zaległości w opłacaniu składek członkowskich wynosi 145,00 zł brutto.
Opłata za udział w szkoleniu online doradcy podatkowego posiadającego zaległości w opłacaniu składek członkowskich wynosi 190,00 zł brutto.
Opłata za udział w szkoleniu online pracownika doradcy podatkowego posiadającego zaległości w opłacaniu składek członkowskich wynosi 290,00 zł  brutto.

Szkolenie odbędzie się przy wykorzystaniu platformy Eduportal udostępnionej przez Partnera Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych - Sopocką Szkołę Wyższą. 

W dniach 04 – 05 listopada 2020 r. osoby, które zgłosiły się na szkolenie przez panel m-Doradca otrzymają na adres e-mailowy wskazany w zgłoszeniu link do rejestracji.

Doradcy podatkowemu biorącemu udział w powyższym szkoleniu przysługuje 5 punktów.

Zgłoszenia na szkolenie wyłącznie przez panel mDoradca do dnia 04 listopada 2020 r.
https://mdoradca.krdp.pl

Wpłaty prosimy dokonywać przelewem na konto Pomorskiego Oddziału KIDP: 
mBank 86 1140 1124 0000 4004 3000 1020
Na przelewie prosimy podać imię, nazwisko uczestnika i nr wpisu.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Lech Feder
Przewodniczący Zarządu
Pomorskiego Oddziału KIDP

DATA PUBLIKACJI: 2020-11-03 + pozostałe aktualności
Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (58) 321 72 81, (58) 321 72 80
Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Szymanowskiego 2 lok. 5.09
80-280 Gdańsk

tel. (58) 321 72 81, (58) 321 72 80
fax. (58) 321 72 80

x
x