Szczegóły szkolenia / imprezy

BRAK WOLNYCH MIEJSC Klub Dyskusyjny przy PO KIDP 30 października 2019 r. "Odpowiedzialność doradcy podatkowego na gruncie ustaw Kodeksu Postępowania Karnego, Kodeksu Karnego Skarbowego i ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary."
Kategoria:
rodzaj: Warsztaty
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 4.5
Zgłoszenia: 17 / 16
Koszty:  0.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
0.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
0.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2019-10-30
Data zakończenia: 2019-10-30
Organizotor:  Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

BRAK WOLNYCH MIEJSC


ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE

 

Klub Dyskusyjny

przy

Pomorskim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych

serdecznie zaprasza Koleżanki i Kolegów

na spotkanieTermin:       30 października 2019 r. (środa), godz. 11:00 – 14:00

 

 Miejsce:      Biuro Pomorskiego Oddziału KIDP

Gdańsk, ul. Szymanowskiego 2 lok. 5.09 (IV piętro)Temat spotkania: Odpowiedzialność doradcy podatkowego na gruncie ustaw Kodeksu Postępowania Karnego, Kodeksu Karnego Skarbowego i ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

 

 

Moderator: Jarosław Żuchowski, doradca podatkowy.

 

Forma spotkania: warsztaty tematyczne - wymiana poglądów.


Doradca uczestniczący w spotkaniu Klubu otrzyma 4.5 punktu z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych zgodnie z rozdziałem VIa Zasad etyki doradców podatkowych. Warunkiem przyznania punktów jest uczestnictwo i podpisanie listy obecności.

Organizator może utrwalać i dokumentować przebieg spotkania, stąd wizerunek osób uczestniczących w spotkaniu może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych lub promocyjnych Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Akceptacja warunków uczestnictwa stanowi wyrażenie zgody na powyższe.

Ilość miejsc ograniczona (max. 15 osób), decyduje kolejność zgłoszeń.

  

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 25 października 2019 r.


Zgłoszenia na warsztaty wyłącznie przez panel mDoradca

https://mdoradca.krdp.pl

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Lech Feder

Przewodniczący Zarządu PO KIDP


Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: (58) 321 72 81, (58) 321 72 80
Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Szymanowskiego 2 lok. 5.09
80-280 Gdańsk

tel. (58) 321 72 81, (58) 321 72 80
fax. (58) 321 72 80

x
x