Szczegóły szkolenia / imprezy

Szkolenie Pomorskiego Oddziału KIDP 05 maja 2021 rok "Tarcza Antykryzysowa i inne formy pomocy uzyskanej w związku z COVID-19 - skutki księgowe, podatkowe i sprawozdawcze"
Kategoria: Tarcza Antykryzysowa i inne formy pomocy uzyskanej w związku z COVID-19 - skutki księgowe, podatkowe i sprawozdawcze
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 3.0
Zgłoszenia: 48 / 50
Koszty:  60.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
120.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
120.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2021-05-05
Data zakończenia: 2021-05-05
Organizotor:  Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           
ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

Zarząd Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
serdecznie zaprasza Koleżanki i Kolegów
na szkolenie online


Termin szkolenia: 05 maja 2021 r. (środa), 09:30 – 12:45

Tematyka szkolenia: „Tarcza Antykryzysowa i inne formy pomocy uzyskanej w związku z COVID-19 - skutki księgowe, podatkowe i sprawozdawcze”


Prelegent: dr Dorota Anna Mikulska - ekonomista, biegły rewident, Zastępca Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz członek Regionalnej Rady Regionalnego Oddziału PIBR w Lublinie. Wieloletni wykładowca i autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej, twórca autorskich programów szkoleniowych, ekspert Wolters Kluwer. Posiada bogate doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych oraz prowadzeniu szkoleń, w tym obligatoryjnych dla biegłych rewidentów. Prowadzi własną kancelarię audytorską.

Opłata za szkolenie od osoby:

•    Opłata za udział w szkoleniu online doradcy podatkowego nieposiadającego zaległości w opłacaniu składek członkowskich wynosi 60,00 zł brutto.
•    Opłata za udział w szkoleniu online pracownika doradcy podatkowego nieposiadającego zaległości w opłacaniu składek członkowskich wynosi 110,00 zł brutto.
•    Opłata za udział w szkoleniu online doradcy podatkowego posiadającego zaległości w opłacaniu składek członkowskich wynosi 120,00 zł brutto.
•    Opłata za udział w szkoleniu online pracownika doradcy podatkowego posiadającego zaległości w opłacaniu składek członkowskich wynosi 220,00 zł brutto.


Szkolenie odbywać się będzie z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.
W dniu 04 maja 2021 r. osoby, które zgłoszą się na szkolenie przez panel m-Doradca otrzymają na adres e-mailowy wskazany w zgłoszeniu link umożliwiający udział w szkoleniu.Doradcy podatkowemu biorącemu udział w powyższym szkoleniu przysługują 3 punkty.


Zgłoszenia na szkolenie wyłącznie przez panel mDoradca do dnia 03 maja 2021 r.Wpłaty prosimy dokonywać przelewem na konto Pomorskiego Oddziału KIDP:
mBank 86 1140 1124 0000 4004 3000 1020


Na przelewie prosimy podać imię, nazwisko uczestnika, nr wpisu i datę szkolenia.
Z koleżeńskim pozdrowieniem
Lech Feder
Przewodniczący Zarządu
Pomorskiego Oddziału KIDP


Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: (58) 321 72 81, (58) 321 72 80
Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Szymanowskiego 2 lok. 5.09
80-280 Gdańsk

tel. (58) 321 72 81, (58) 321 72 80
fax. (58) 321 72 80

x
x