Legitymacja doradcy podatkowego

Składanie wniosku o wydanie karty legitymacji wyłącznie po zalogowaniu do mDoradcy. 

Wszystkie czynności związane z uzyskaniem legitymacji wykonywane są wyłącznie za pośrednictwem panelu mDoradca, począwszy od wypełnienia wniosku przez doradcę podatkowego, jego weryfikacji przez pracowników Biura KIDP, wysyłki do PWPW aż do uzyskania informacji o przygotowaniu legitymacji do odbioru. Na każdym etapie tej procedury doradca podatkowy, logując się do systemu mDoradca, może sprawdzić status swojego wniosku.

 

Instrukcja składania wniosków o legitymacje 

1.    Zalogować się do panelu mDoradca.

2.    Wejść w zakładkę mWnioski i wybrać opcję „Nowa legitymacja dla doradcy podatkowego”.

3.    Wypełnić wszystkie dane, dodać zdjęcie i wzór podpisu.

4.    Kliknąć opcję „wyślij”.

5.    Na liście wniosków pojawi się złożony wniosek ze statusem nowy (wniosek oczekuje na weryfikację).

6.   Przy złożonym wniosku będzie odnotowywany jego status - informacja na jakim etapie realizacji znajduje się wniosek.

Wymogi systemowe dotyczące rozdzielczości i formatu załączanych do wniosków plików:


Fotografia:

Rozdzielczość zdjęcia: min. 415 x 530 pikseli i 500 dpi

Akceptowane formaty pliku: JPG, PNG, GIF.


Podpis:

Rozdzielczość zdjęcia: min. 450 x 176 pikseli i 500 dpi

Akceptowane formaty pliku: JPG, PNG, GIF.


Zmniejszanie rozmiaru plików - www.pixresizer.softonic.pl


W przypadku dołączenia do wniosku plików nie spełniających ww. wymogów zostanie on automatycznie odrzucany przez system.

Odpłatność za wystawienie legitymacji: 

koszt legitymacji bez certyfikatu podpisu elektronicznego wynosi 100 zł brutto

płatność za wytworzenie legitymacji należy dokonać na indywidualny rachunek bankowy wskazany we wniosku 

faktury za legitymacje doradców podatkowych wystawia Pomorski Oddział KIDP na podstawie danych zawartych we wniosku

Dofinansowanie legitymacji doradcy podatkowego z wbudowanym mikroprocesorem kryptograficznym.


Zgodnie z uchwałą nr 24/2010 Zarządu Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych z dnia 02 września 2010 r. w sprawie sposobu finansowania legitymacji doradcy podatkowego z wbudowanym mikroprocesorem kryptograficznym dofinansowanie przysługuje doradcom podatkowym z Pomorskiego Oddziału KIDP, którzy nie posiadają zaległości w opłacaniu składek członkowskich. Dofinansowanie przysługuje: 

doradcy podatkowemu, który pierwszy raz występuje o wydanie legitymacji w wysokości całkowitego kosztu legitymacji 

doradcy podatkowemu, który występuje o wydanie kolejnej legitymacji, wyłącznie w związku z upływem terminu ważności legitymacji wcześniej wydanej w wysokości połowy kosztu wydania legitymacji. 

Dofinansowanie dotyczy kosztów wydania karty-legitymacji doradcy podatkowego bez certyfikatów elektronicznych i kluczy kryptograficznych z nimi związanych.


Odbiór legitymacji: 

wyłącznie osobisty przez doradcę podatkowego za okazaniem dowodu tożsamości w siedzibie Pomorskiego Oddziału KIDP 

Uchwała KRDP nr 134/2009 z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie legitymacji doradcy podatkowego oraz przyjęcia Regulamin wydawania, używania i posiadania legitymacji doradcy podatkowego

________________________________________

Legitymacja doradcy podatkowego jest spersonalizowanym dokumentem ścisłego zarachowania, potwierdzającym przynależność osoby fizycznej do Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Legitymacja z wbudowanym mikroprocesorem kryptograficznym może być jednocześnie nośnikiem certyfikatu podpisu elektronicznego. 


Certyfikaty podpisu elektronicznego można zamówić indywidualnie w PWPW S.A. 
akcja

Kontakt

tel.: (58) 321 72 81, (58) 321 72 80
Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Szymanowskiego 2 lok. 5.09
80-280 Gdańsk

tel. (58) 321 72 81, (58) 321 72 80
fax. (58) 321 72 80

x
x