Kapituła

Mając na uwadze promowanie wartości pracy społecznej i wkład osobisty pracy doradców podatkowych z regionu pomorskiego w rozwój samorządu doradców podatkowych oraz w celu motywowania doradców podatkowych do pracy społecznej na rzecz samorządu doradców podatkowych poprzez kształtowanie określonych wzorców zachowań i postaw Zarząd PO KIDP powołał Kapitułę Pomorskiego Oddziału KIDP.

Wiesław Szymański - Przewodniczący Kapituły

Urszula Cyszka - Sekretarz Kapituły

Członkowie Kapituły Pomorskiego Oddziału KIDP:
Lech Feder
Grzegorz Kutniewski
Barbara Stramska
Jarosław Żuchowski

Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (58) 321 72 81, (58) 321 72 80
Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Szymanowskiego 2 lok. 5.09
80-280 Gdańsk

tel. (58) 321 72 81, (58) 321 72 80
fax. (58) 321 72 80

x
x