Mając na uwadze promowanie wartości pracy społecznej i wkład osobisty pracy doradców podatkowych z regionu pomorskiego w rozwój samorządu doradców podatkowych oraz w celu motywowania doradców podatkowych do pracy społecznej na rzecz samorządu doradców podatkowych poprzez kształtowanie określonych wzorców zachowań i postaw Zarząd PO KIDP powołał Kapitułę Pomorskiego Oddziału KIDP.

Wiesław Szymański - Przewodniczący Kapituły

Urszula Cyszka - Sekretarz Kapituły

Członkowie Kapituły Pomorskiego Oddziału KIDP:
Lech Feder
Grzegorz Kutniewski
Barbara Stramska
Jarosław Żuchowski

podatki Uhonorowani Odznaczeniem - Medalem Bursztynowym
Pliki do pobrania