Plan szkoleń Pomorskiego Oddziału KIDP na 2022 rok

1. Szkolenie w dniu 05 stycznia 2022 rok, Izabela Leśniewska „Polski Ład - analiza przepisów na podstawie praktycznych przykładów”

2. Szkolenie w dniu 17 stycznia 2022 rok, Monika Matyszewska „Zamknięcie ksiąg 2021 r.”

3. Szkolenie w dniu 20 stycznia 2022 rok, dr Andrzej Dmowski „Polski Ład”

4. Szkolenie w dniu 26 stycznia 2022 rok, dr Krzysztof Biernacki „Modele opodatkowania przedsiębiorców w 2022 r.”

5. Szkolenie w dniu 28 stycznia 2022 rok, Krzysztof Słomiński „Tarcza Finansowa PFR 2.0 - rozliczanie i zwrot subwencji dla Mikrofirm”

6. Szkolenie w dniu 04 lutego 2022 rok, Izabela Leśniewska „Analiza" - analiza i optymalizacja formy opodatkowania na 2022 r. w Polskim Ładzie dla JDG i spółek osób fizycznych”

7. Szkolenie w dniu 10 lutego 2022 rok, dr Andrzej Dmowski „Podatek CIT w 2022 r., w tym CIT estoński”

8. Szkolenie w dniu 23 lutego 2022 rok, Monika Brzostowska „Polski Ład w aspekcie ulg i zwolnień zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla osób fizycznych”

9. Szkolenie w dniu 10 marca 2022 rok, dr Krzysztof Biernacki „Rozliczanie spółki komandytowej i SKA 2021/2022”

10. Szkolenie w dniu 24 marca 2022 rok, Monika Brzostowska „Darowizny na gruncie PIT, CIT, VAT”

11. Szkolenie w dniu 11 kwietnia 2022 rok, Mirela Chomont „Polskie przedsiębiorstwo budowlane, a roboty wykonywane w innych państwach członkowskich UE ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec - problemy związane z opodatkowaniem podatkiem dochodowym oraz VAT usług na nieruchomościach czy dostaw z montażem”

12. Szkolenie w dniu 21 kwietnia 2022 rok, dr Andrzej Dmowski „Zmiany w podatkach dochodowych PIT i CIT w 2022 r.”

13. Szkolenie w dniu 09 maja 2022 rok, Mariusz Makowski „Zatrudnienie uchodźców z Ukrainy”

14. Szkolenie w dniu 23 maja 2022 rok, Patrycja Kubiesa „Estoński CIT”

15. Szkolenie w dniu 02 czerwca 2022 rok, dr Andrzej Dmowski „Restrukturyzacja w spółkach prawa handlowego - aspekty prawne, podatkowe i bilansowe”

16. Szkolenie w dniu 21 czerwca 2022 rok, Monika Brzostowska „Zamiany w Polskim Ładzie”

17. Szkolenie w dniu 04 lipca 2022 rok, Monika Brzostowska „Zmiany w opodatkowaniu wynagrodzeń w związku z Polskim Ładem”

18. Szkolenie w dniu 27 lipca 2022 rok, Izabela Leśniewska „Składka zdrowotna właściciela i jej wpływ na formę opodatkowania na 2022 r.”

19. Szkolenie w dniu 03 sierpnia 2022 rok, Izabela Leśniewska, „Polski Ład 2.0 zmiana dla płatników od 1 lipca 2022 r. i od 1 stycznia 2023 r.”

20. Szkolenie w dniu 02 września 2022 rok, Samir Kayyali, „Zmiany w VAT, w tym SLIM VAT 3 i grupy VAT”

21. Szkolenie w dniach 07 -12 września 2022 rok, „Struktura instytucjonalna oraz funkcjonowanie Unii Europejskiej”

22. Szkolenie w dniu 22 września 202 rok, Samir Kayyali „CIT opodatkowanie dochodów określonych w art. 21 Ustawy o CIT oraz obowiązków dot. sporządzania dokumentacji cen transferowych i informacji TPR”

23. Szkolenie w dniu 10 października 2022 r., Tomasz Wojewoda „Krajowe i zagraniczne podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz samochód w działalności firm w aspekcie podatków dochodowych i podatków od towarów i usług”

24. Szkolenie w dniu 09 listopada 2022 r., prof. dr hab. Jan Paweł Tarno „Doradca podatkowy jako pełnomocnik procesowy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi"

25. Szkolenie w dniach 02-03 grudnia 2022 r., dr Adam Bartosiewicz „Zmiany w PIT i VAT”

26. Szkolenie w dniu 21 grudnia 2022 r., Izabela Leśniewska „Nowe obowiązki płatnika i podatnika od stycznia 2023 r., w tym PIT-2 oraz lista płac”